โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด         

 

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดคืออะไร

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นโรคหัวใจที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อทารกอยู่ในครรภ์ เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้จากการสร้างอวัยวะที่ไม่สมบูรณ์ในตัวอ่อน ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงแน่ชัดโดยอาจเกิดจากหลายๆ ปัจจัยร่วมกันเช่น ความผิดปกติของสารพันธุกรรม, การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์, การได้รับยาหรือสารเคมีบางชนิด, โรคประจำตัวของแม่ เช่น เบาหวาน เป็นต้น

» Read more