การทํากิฟท์

กิ๊ฟท์ (GIFT) คือ การนำเอาไข่และตัวอสุจิไปใส่ไว้ที่ท่อนำไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิหรือรวมตัวกันตามธรรมชาติ หลังจากนั้นหากไข่และอสุจิ
สามารถปฏิสนธิกันได้ก็จะมีการเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนและเดินทางมาฝังตัวในโพรงมดลูก และเกิดเป็นการตั้งครรภ์ในที่สุด ดังนั้น GIFT จึงเป็น
หนึ่งในวิธีการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้ค่อนข้างสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาต่างๆ สำหรับการรักษามาก นอกจากนั้น อาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้อีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยก็ตาม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำกิฟท์

ข้อจำกัดการทำกิฟท์

  • ในการทำกิฟท์นั้นฝ่ายหญิงจะต้องมีท่อนำไข่ที่ปกติอย่างน้อย 1 ข้าง และมีโพรงมดลูกที่ปกติ
  • อายุที่มากขึ้นของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีผลมากต่อคุณภาพของอสุจิและคุณภาพของรังไข่ รวมไปถึงความสมบูรณ์ของไข่ของฝ่ายหญิงอีกด้วย
  • ในปัจจุบันนิยมใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) แทนการทำกิฟท์ เพราะมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยจะให้ไข่และอสุจินั้นปฏิสนธิกันในหลอดแก้ว ซึ่งจะคล้ายกับวิธีธรรมชาติ
  • การทำกิฟท์มีค่าใช้ค่อนข้างสูง เพราะต้องเข้าห้องผ่าตัด และนอนพักฟื้น 1 วันที่โรงพยาบาลโดยค่าใช้จ่ายควรจะให้เตรียมไว้ประมาณ 100,000 บาท/ครั้ง

» Read more