ี้

กิจกรรม 5.1 เขียนเค้าโครงวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน เปลี่ยนสีใบไม้เป็นเส้นใยสีสวยย้อมจากสีธรรมชาติ
รายชื่อผู้ทำโครงงาน ด.ญ.ศศิวิมล  แป้นกลัด
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ สราวุธ  สุธีรวงศ์
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ในชุมชนของเรามีพืชพรรณธรรมชาติหรือต้นไม้อยู่มากมายหลากหลายชนิดแตกต่างกัน บ้างก็มีรูปทรงที่แปลกไม่คุ้นตา ใบไม้ส่วนใหญ่มีสีเขียวหรืออาจมีสีอื่นบ้างตามธรรมชาติ จากการศึกษาเอกสารจะเปลี่ยนใบไม้ลอกเป็นเส้นใย จะได้เส้นใยที่สวยงามตามลักษณะใบไม้นั้นแล้วนำมาย้อมหลากหลายสีสัน ด้วยสีจากเคมีหรือจากสีผสมอาหาร ผู้จัดทำจึงคิดว่า ถ้าเรานำเส้นใยใบไม้มาย้อมสีโดยนำสีที่ได้จากธรรมชาติ คือ ขมิ้น ลูกหม่อน อัญชัน ใบเตยและกระเจี๊ยบ นำมาย้อมให้เกิดสีสันสวยงาม

จุดประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อรู้ว่าสีที่ได้จากธรรมชาติจะย้อมติดเส้นใยใบไม้ได้ดีกว่าหรือน้อยกว่าสีทางเคมี
2.เพื่อให้ได้เส้นใยใบไม้ที่มีสีสันสวยงามจากธรรมชาติ แล้วนำมาตกแต่งบ้านได้

สมมติฐานของการทำโครงงาน

สีที่ได้จากธรรมชาติจะติดเส้นใยใยไม้ได้ดีกว่าสีทางเคมี

ขอบเขตของการทำโครงงาน

1.ศึกษาความยาวนานของสีจากธรรมชาติที่ติดบนเส้นใยใบไม้
2.ศึกษาความเป็นกรดที่ทำให้เปลือกใบไม้ลอกออกเหลือแต่เส้นใยใบไม้

วิธีการดำเนินงาน

วัสดุอุปกรณ์
– โซเดียมคาร์บอเนต หรือ โซดาซักผ้า
– ผงซักฟอก
– หม้อและทัพพี
– สีจากธรรมชาติ ได้แก่ ขมิ้น หม่อน อัญชัญ ใบเตย กระเจี๊ยบ
– พู่กัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1).น้ำ 6 ถ้วยเทลงไปในหม้อ
2).เติมโซเดียมคาร์บอเนตหรือโซดา 1 ถ้วย
3).ใส่ใบไม้ลงไปรอประมาณ 3 ชั่วโมงเทน้ำเก่าออกและใส่น้ำใหม่เข้าไป 2 ถ้วย
4).ใส่ผงซักฟอกไป วางทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง
5).นำไปล้างน้ำอาจใช้มือช่วยขัดๆเบาๆพักไว้จนเหลือแต่เส้นใย
6).นำขมิ้น หม่อน อัญชัญ ใบเตยและกระเจี๊ยบมาคั้นใส่ถ้วยไว้
7).นำใบไม้ในข้อ 5 มาแช่หรืออาจใช้ผู้กันช่วยทาสี

ประโยชน์จากโครงงาน

ทำให้เรารู้ว่าสีจากธรรมชาติจากขมิ้น หม่อน อัญชัญ ใบเตยและกระเจี๊ยบ ก็สามารถนำมาย้อมสีใบไม้ได้ให้ได้สีสันที่สวยงามได้เหมือนกัน และจากการทำโครงงานนี้เราก็จะได้เส้นใยใบไม้สีสันสวยงามที่นำมาใช้เป็นของตกแต่งบ้านหรือห้องนอนได้ อาจ

Comments

comments

ใส่ความเห็น