สีของวัตถุ

บทที่ 3 แสง

สีของวัตถุ

สีของวัตถุที่มองเห็นแสดงได้ด้วยสมบัติ 3 อย่าง คือ
ก. ฮิว(Hue) คือ แถบแสงสีแต่ละแสงสีในสเปคตรัม เช่น แถบแสงสีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง
ข. ความสว่างของแสงสี (Lightness) คือปริมาณแสงสะท้อนออกจากแถบแสงสีแต่จะแสงสี ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีแสงผ่านเข้าตามากหรือน้อย
ค. ความอิ่มตัวของสี (Color Saturation) คือจำนวนหรือขนาดที่บอกให้ทราบว่าแถบสีนั้น อยู่ห่างจากที่ไม่มีสี (Achromatic Color) สีที่อิ่มตัวคือสีที่ไม่มีสีขาวปนอยู่เลย เช่น สีแดง สีน้ำเงิน เขียว ส่วนสีที่มีสีขาวปนมากเท่าใด ความอิ่มตัวก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น เรียกว่า สีไม่อิ่มตัว เช่น สีชมพู สีฟ้า เทา เป็นต้น

การมองเห็นสีของวัตถุ

การมองเห็นสีต่าง ๆ นอกจากจะขึ้นกับเซลล์รูปกรวยในเรตินาแล้ว ตัวกลางก็มีผล เช่น เมื่อแสงขาวของดวงอาทิตย์ผ่านปริซึม เราจะมองเห็นแสงสีถึง 7 สี หรือหากต้องการแสงสีใด ก็ให้แสงเดินทางผ่านแผ่นกรองแสงสีนั้น

เมื่อแสงขาวตกกระทบวัตถุทึบแสง วัตถุนั้นจะดูดกลืนแสงสีที่อยู่ในแสงขาวนั้น ซึ่งปริมาณการดูดกลืนไม่เท่ากัน ส่วนแสงที่เหลือจากการดูดกลืนจะสะท้อนกลับเข้าสู่ตา ทำให้เราเห็นวัตถุเป็นสีเดียวกับแสงที่สะท้อน

การดูดกลืนสีของวัตถุ

  • วัตถุโปร่งแสง อาจเป็นกระจกหรือพลาสติก มีสมบัติดูดกลืนแสงสีบางสี และยอมให้แสงบางสีผ่านไปได้ เช่น การดูดกลืนของแผ่นกรองแสงสีเขียว ซึ่งยอมให้แสงสีเขียวผ่านได้หมด แสงสีน้ำเงินและแสงสีเหลืองผ่านได้เล็กน้อย ส่วนแสงสีอื่นๆถูกดูดกลืน
  • วัตถุทึบแสง มีสมบัติการสะท้อนแสงบางสี และดูดกลืนแสงสีอื่นๆไว้ ทำให้เห็นวัตถุเป็นแสงสีที่สะท้อนออกมา เช่น วัตถุสีเหลืองจะสะท้อนแสงสีเหลืองและสีข้างเคียง อย่างสีเขียวและสีแสด ส่วนสีอื่นถูกดูดกลืน หากวัตถุทึบแสงอยู่ในแสงสีอื่นที่ไม่ใช่แสงขาว เราอาจเห็นสีวัตถุผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง บางคร้้งก็เห็นเป็นสีดำ เนื่องจากวัตถุดูดกลืนแสงสีทั้งหมด

การผสมสารสี

การที่เรามองเห็นวัตถุเป็นสีต่าง ๆ เนื่องจากเราเห็นแสงที่สะท้อนมาจากวัตถุมากกว่าแสงที่ทะลุผ่านวัตถุ ดังนั้นหากเราต้องการเห็นสีตามธรรมชาติของวัตถุ ก็จะต้องดูวัตถุนั้นด้วยแสงขาวของดวงอาทิตย์ ซึ่งสีของวัตถุที่เห็นเกิดจากการผสมสารสีปฐมภูมิซึ่งไม่สามารถแยกสารสีได้อีก ได้แก่ สีเหลืองจะไม่ดูดกลืนสีเหลือง สีแดงม่วงจะไม่ดูดกลืนสีแดง และสีน้ำเงินเขียวจะไม่ดูดกลืนน้ำเงินม่วง

ถ้านำสารสีปฐมภูมิมาผสมกันจะเกิดสารผสมหลายสี ยกเว้นสารสีขาว และถ้านำมาผสมกันด้วยปริมาณเท่าๆกันจะได้สารสีดำ ซึ่งดูดกลืนทุกแสงสีในสเปกตรัมของแสงขาว

การผสมแสงสี

วัตถุที่เราเห็นนั้นไม่ได้เกิดจากสีเดียว แต่เกิดจากการผสมแสงสีเข้าด้วยกัน ได้แก่ แสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นแสงสีปฐมภูมิมาผสมด้วยสัดส่วนที่ต่างกัน ซึ่งการที่เราเห็นแสงขาวก็เนื่องจากแถบแสงสีต่างๆในแสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ำเงินจะรวมกันเป็นสเปกตรัมของแสงขาวพอดี เราอาจนำแสงสีปฐมภูมิมาผสมกันเพื่อให้แสงสีต่าง ๆ กันได้หลายสี ยกเว้นแสงสีดำ

ตารางการผสมสารสีและแสงสี

สรุปสาระสำคัญ
  • การมองเห็นสีต่างๆขึ้นกับการรวมกันของแสงสีและสารสี
  • การที่เรามองเห็นวัตถุเป็นสีต่างๆได้เกิดจากการสะท้อนแสงสีเข้าสู่ตา

ที่มา http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulleti/

https://sites.google.com/site/akadahtwongrat/4-phlangngan/05

Comments

comments

ใส่ความเห็น