เทคโนโลยีที่ช่วยให้มีบุตร

เด็กหลอดแก้ว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เด็กหลอดแก้ว

     เด็กหลอดแก้วคืออะไร

เด็กหลอดแก้ว คือ คือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการปฎิสนธิระหว่างไข่และสเปิร์มที่ภายนอกร่างกาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะการมีบุตรยาก ด้วยการนำไข่ออกมาจากร่างกายของฝ่ายผู้หญิงและนำเอาสเปิร์มของฝ่ายผู้ชาย มาทำการปฏิสนธิกันภายในภาชนะบรรจุของเหลว เสร็จแล้วจึงนำไข่ที่มีการปฏิสนธิแล้ว หรือ ตัวอ่อนเอ็มบริโอ(Embryo) ใส่เข้าไปยังมดลูกของฝ่ายผู้หญิง เพื่อทำให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์

     การเตรียมตัวของพ่อแม่ที่ต้องการทำเด็กหลอดแก้ว

การปฏิบัติตนสำหรับฝ่ายหญิง

 1. เพื่อคุณภาพไข่ที่ดีควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร และรับประทานโปรตีน อย่างน้อยวันละประมาณ 60 มิลลิกรัม
 2. ควรงดแอลกฮอร์ งดสูบบุหรี่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเข้ารับการรักษา
 3. หลีกเลี่ยงการดื่มการแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
 4. ทุกครั้งที่มีการรับยาเพื่อบรรเทาอาการป่วยควรปรึกาาแพทย์ก่อนทุกครั้ง
 5. ออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป
 6. พักผ่อนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

การปฏิบัติตนสำหรับฝ่ายชาย

 1. หลีกเลี่ยงการลงแช่อ่างน้ำอุ่นและการทำซาวน่า
 2. ไม่สวมใส่กางเกงชั้นในที่แน่นจนเกินไป
 3. งดสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ 3 เดือนขึ้นไปเช่นเดียวกับฝ่ายหญิง
 4. งดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 3 วันก่อนการเก็บเชื้ออสุจิ เพื่อตรวจหรือเพื่อนำไปใช้ผสมกับไข่
 5. ออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป
 6. พักผ่อนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 7. ทำจิตใจให้สบาย ไม่เครียดจนเกินไป
     ขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว

     1.เตรียมความพร้อมของคู่สมรส โดยการ
– สรุปประวัติการรักษา
– ตรวจร่างกาย
– ตรวจระบบฮอร์โมนรังไข่
– ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่
– ตรวจความแข็งแรงของเชื้ออสุจิ
2.วางแผนและทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างแพทย์และคู่สมรส
3.ทำการกระตุ้นรังไข่เพื่อให้มีการตกไข่และทำให้ไข่สุกในรังไข่
4.ตรวจการเปลี่ยนแปลงของไข่ด้วยการอัลตราซาวนด์
5.เก็บไข่ออกจากร่างกายฝ่ายหญิงพร้อมกับการเก็บเชื้ออสุจิจากฝ่ายชาย
6.นำไข่ไปปฏิสนธิกับสเปิร์ม
7.เพาะเลี้ยงตัวอ่อนในน้ำยาเลี้ยงให้เติบโตและแข็งแรงภายในห้องปฏิบัติการ
8.ถ่ายฝากตัวอ่อนเพื่อฝังตัวในโพรงมดลูก
9.ตรวจติดตามระดับฮอร์โมนของฝ่ายหญิงในระหว่างการฝังตัวของตัวอ่อนหรือการตั้งครรภ์

     ระยะเวลาในการทำเด็กหลอดแก้ว

      เด็กหลอดแก้ว จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4-6 สัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดยที่หลังจากมีการถ่ายฝากตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ทางแพทย์จะนัดมาตรวจเลือดเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์

     โอกาสสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว

     โอกาสสำเร็จจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยทั่วไปจะมีโอกาสตั้งครรภ์ที่ประมาณ 15-35 % และเด็กมีโอกาสเกิดความพิการไม่แตกต่างจากการตั้งครรภ์ โดยธรรมชาติ

     การแท้งบุตรของการทำเด็กหลอดแก้ว

     ถ้าสภาพร่างกายของฝ่ายผู้หญิงที่มาทำเด็กหลอดแก้ว“>เด็กหลอดแก้วหากตั้งครรภ์ตามปกติแล้วมีโอกาสที่จะแท้งสูง การตั้งครรภ์ด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว“>เด็กหลอดแก้วนั้นจึงมีความเสี่ยงมากที่จะแท้งมากตามมาด้วย

 

ที่มา : https://www.thaibiotech.info/what-is-ivf.php

เด็กหลอดแก้ว คืออะไร?

Comments

comments

ใส่ความเห็น