เทคโนโลยีที่ช่วยให้มีบุตร

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

1.การคัดเลือกเชื้ออสุจิ ฉีดผสมเทียม (Intrauterine insemination : IUI)
เป็นการฉีดตัวอสุจิที่ได้รับการเตรียม และคัดเลือกตัวอสุจิที่แข็งแรง รูปร่างดี ในปริมาณที่มากพอเข้าสู่โพรงมดลูก โดยการฉีดผ่านสายยาง ที่สอดผ่านปากมดลูก เข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อช่วยให้อสุจิมีโอกาสพบกับไข่ได้ง่ายขึ้น

วิธีนี้เป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ไม่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายไม่สูง และมีโอกาสในการตั้งครรภ์พอสมควร อย่างไรก็ตามผลการรักษาจะดีหรือไม่ อยู่ทีการคัดเลือกกลุ่มคู่สมรสที่เหมาะสมในการรักษา ซึ่งควรจะเป็นคู่สมรสที่อายุไม่มาก ไม่มีปัญหาเรื่องท่อนำไข่อุดตัน หรือมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แบบรุนแรง หรือฝ่ายชายที่มีภาวะปกติไม่มาก

2.การทำกิ๊ฟท์ (Gamete Intrafallopain Transfer : GIFT)
เป็นวิธีการนำเอาไข่ และตัวอสุจิ ใส่กลับเข้าไปในท่อรังไข่ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติ โดยใส่ผ่านทางหน้าท้องด้วยวิธีส่องกล้อง

วิธีนี้เหมาะสำหรับฝ่ายหญิงที่มีท่อรังไข่ปกติ อย่างน้อย 1 ข้าง และฝ่ายชายที่มีเชื้ออสุจิที่ค่อนข้างปกติ

3.การทำเด็กหลอดแก้ว (In-Vitro Fertization : IVF)
จะคล้ายกับวิธีการทำกิ๊ฟท์มาก ต่างกันคือ แพทย์จะนำเอาไข่และเชื้ออสุจิมาผสมกันในหลอดทดลอง จนกระทั่งเกิดการปฏิสนธิแล้วเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการจนเป็นตัวอ่อน อีกประมาณ 2-3 วัน ซึ่งจะได้ตัวอ่อนในระยะ 4-8 เซลล์ หรือเลี้ยงจนระยะบลาสโตซิสท์ (Blastocyst) แล้วจึงนำเอาตัวอ่อนที่เหลือและแข็งแรง ก็สามารถทำการแช่แข็งและเก็บไว้ใช้ในรอบการรักษาต่อไปได้

วิธีนี้เหมาะสำหรับคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีความผิดปกติของท่อนำไข่ทั้งสองข้าง มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เชื้ออสุจิของฝ่ายชายมีจำนวนน้อย หรือมีภาวะมีบุตรยากที่ตรวจไม่พบสาเหตุ

 

4.การทำอิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection : ICSI)
วิธีนี้จะคล้ายกับการทำเด็กหลอดแก้วมาก ต่างกันตรงที่การปฏิสนธิ การทำอิ๊กซี่ จะเป็นวิธีช่วยปฏิสนธิโดยใช้เข็มดูดตัวอสุจิขนาดเล็กเพียง 1 ตัว ฉีดเข้าไปในไข่ 1 ใบ โดยผ่านเครื่องมือและกล้องที่มีความละเอียดมาก เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ ที่มีกำลังขยาย 200-400 เท่า มีอุปกรณ์เฉพาะที่เรียกว่า Micromanipular ชนิด 3 มิติ ติดตั้งอยู่ จากนั้นจะนำไข่ที่ได้รับการฉีดเชื้ออสุจิไปตรวจสอบการปฏิสนธิ แล้วเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการจนเป็นตัวอ่อน หรือจนระยะบลาสโตซิสท์ จากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูก

วิธีการนี้นับว่าเป็นการใหม่ล่าสุด ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ที่มีสาเหตุจากฝ่ายชายที่มีความปกติของเชื้ออสุจิอย่างมาก

5.เลเซอร์เจาะเปลือกตัวอ่อน (Laser Assisted-Hatching)
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก เพราะถึงแม้ว่าจะมีการทำกิ๊ฟท์ เด็กหลอดแก้ว หรืออิ๊กซี่แล้ว ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งที่ได้ไข่จำนวนที่มากพอ ได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพ และมีการเคลื่อนย้ายตัวอ่อนในช่วงวันเวลาที่เหมาะสมแล้ว แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ในปัจจุบันเชื่อว่าจะเป็นปัญหา เรื่องความพร้อมของตัวมดลูก หรือความสมบูรณ์ของตัวอ่อน หรือบางกรณีอาจเกิดจากการที่ตัวอ่อนไม่สามารถฟักตัวออกมาจากเปลือกของไข่ได้ เพราะมีเปลือกที่หนาหรือเหนียวเกินไป จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ประสบความล้มเหลว เทคโนโลยีล่าสุดคือการใช้เลเซอร์เจาะเปลือกตัวอ่อน มาช่วยในการเจาะเปิดเปลือกไข่ โดยใช้เทคนิคของแสงเลเซอร์ ซึ่งจะมีความแม่นยำและปลอดภัย สามารถกำหนดขนาดของการเจาะและความลึกได้ ช่วยให้เปลือกของไข่บางลง ตัวอ่อนจะฟักตัวออกมาจากเปลือกได้ง่ายขึ้น วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่ตัวอ่อนอาจได้รับความบอบช้ำจากการใช้สารเคมี หรือใช้เข็มขนาดเล็กสะกิดแบบวีธีดังเดิม

Comments

comments

ใส่ความเห็น